De sportieve stichting tegen kanker!
volg ons op:

RSS FeedTwitterFacebook

Evenementen
 • Geen evenementen
Let op: Al onze vacatures betreffen helaas onbetaalde vrijwillige functies
Titel Penningmeester
Betaalde functie? Onbetaald
Salaris (indien betaald) Nvt
Locatie Almere
Vereisten en werkzaamheden

Vereisten

U heeft een hart voor de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting en weet wat van u wordt verwacht in deze functie. Ervaring niet vereist, inzet wel.

Werkzaamheden

 1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan;
 2. het regelmatig, doch ten minste éénmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting;
 3. het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar;
 4. het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant en het jaarlijkse verslag van de financiële commissie (indien aanwezig).
Solliciteer Nu


Titel Secretaris
Betaalde functie? Onbetaald
Salaris (indien betaald) Nvt
Locatie Almere
Vereisten en werkzaamheden

Vereisten

U heeft een hart voor de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting en weet wat van u wordt verwacht in deze functie. Ervaring niet vereist, inzet wel.

Werkzaamheden

 1. de administratie en correspondentie en de donateursadministratie;
 2. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen;
 3. het notuleren van alle vergaderingen;
 4. het verschijnen van publicaties en periodieken;
 5. het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten.
Solliciteer Nu


Titel Hoofd Sponsoring
Soort functie Medewerker
Betaalde functie? Onbetaald
Salaris (indien betaald) Nvt
Locatie Almere
Vereisten en werkzaamheden

Vereisten

U heeft een hart voor de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting en weet wat van u wordt verwacht in deze functie. Ervaring gewenst.

Werkzaamheden

 1. het voorbereiden en maken van een sponsorplan, sponsorovereenkomsten en overigen, dit alleen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en het overige bestuur;
 2. het aansturen, begeleiden en delegeren van de medewerkers sponsoring ;
 3. het benaderen, onderhouden en behouden van sponsors, donateurs en overigen;
 4. overige werkzaamheden die worden verwacht van een hoofd sponsoring, in overleg met de penningmeester.
Solliciteer Nu


Titel Medewerker Evenementen
Betaalde functie? Onbetaald
Salaris (indien betaald) Vrijwillige functie
Locatie Almere
Vereisten en werkzaamheden

Vereisten

U heeft een hart voor de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting en weet wat van u wordt verwacht in deze functie. Ervaring niet vereist, inzet wel.

Werkzaamheden

 1. het voorbereiden, plannen en organiseren van evenementen onder leiding van de Hoofd Evenementen en Evenementencoördinator;
 2. aanwezig zijn en meehelpen bij de opbouw, afbouw en tijdens de evenementen zelf;
 3. evalueren van en aanwezig zijn tijdens de evaluaties van afgelopen evenementen;
 4. overige werkzaamheden die worden verwacht van een evenementenwerker, in overleg met de Hoofd Evenementen en Evenementencoördinator.

LET OP: Dit betreft een onbetaalde functie daar wij een startende stichting zijn!

Solliciteer Nu


Webcomin

Webcomin

"De service voor de Stichtse Vecht"

Parkhuys Almere

Parkhuys Almere

"Gastvrij Ontvangst voor Mensen die Leven met Kanker..."

Hier uw advertentie

Wilt u ook de Stichting Izak Los Fair Play Events sponsoren neem dan contact op met sponsoring@izaklos.nl